Tlačový brífing predsedu NKÚ SR

Tlačový brífing predsedu NKÚ SR

Karol Mitrík sa zajtra v dopoludňajších hodinách zúčastní rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Témami diskusie budú Stanovisko NKÚ SR k návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2014, Návrh záverečného účtu za rok 2014 kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR, ako aj Návrh rozpočtu NKÚ SR na roky 2016 – 2018.

Po skončení rokovania výboru usporiada predseda NKÚ SR krátky tlačový brífing k vyššie spomínaným dokumentom v tlačovej miestnosti č. 76 v budove NR SR o 12.00 h. Médiá sú vítané.

Zdielať: