Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník
Sídlo:
Rybník, Školská 10
IČO:
37864505
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.5.0

Tento register má len informatívny charakter.