Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
"Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec"
Sídlo:
Hlohovec, Hollého 7
IČO:
00611956
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.