Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice
Sídlo:
Levice, Družstevnícka 22
IČO:
42119383
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.