Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Grösslingová 1
IČO:
35722959
Právna forma:
Banka-štátny peňažný ústav
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.