Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o.
Sídlo:
Veľké Úľany, Priemyselná 2
IČO:
31411665
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.