Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
1. Tatranská, akciová spoločnosť
Sídlo:
Štrbské Pleso, K vodopádom 4051
IČO:
31395783
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.