Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
A - PNEUSERVIS, s.r.o.
Sídlo:
Čadca, Čadečka 2932
IČO:
46296727
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.