Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
"AEVITAS - GENERÁCIA"
Sídlo:
Košické Oľšany, Košické Oľšany 145
IČO:
42103835
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.