Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Liptovský Mikuláš, Revolučná 595
IČO:
36672441
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.