Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Slovenský zväz ľadového hokeja
Sídlo:
Bratislava-Nové Mesto, Trnavská cesta 27/B
IČO:
30845386
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Verzia 5.5.0

Tento register má len informatívny charakter.