Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Sídlo:
Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská 1
IČO:
35914939
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.