Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Sociálna poisťovňa
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, 29. augusta 8 - 10
IČO:
30807484
Právna forma:
Sociálna a zdravotné poisťovne
Verzia 5.5.0

Tento register má len informatívny charakter.