Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Trenčianske kúpele, s.r.o. Nejedlého 51, 84102 Bratislava-Dúbravka 44436793
Stredná odborná škola drevárska Pavlovičova 3, 82104 Bratislava-Ružinov 31754104
Stavebné bytové družstvo občanov Lipová 3, 94301 Štúrovo 18047432
Obec Vysoká pri Morave Hlavná 102, 90066 Vysoká pri Morave 00305197
Obec Dvorníky-Včeláre Dvorníky - Včeláre 0, 04402 Dvorníky-Včeláre 00691429
Lýdia Uherčíková U - COMPANY A. Hlinku 333/58, 90084 Báhoň 43498647
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Limbová 12, 83303 Bratislava-Nové Mesto 00165361
ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto Cesta do Rudiny 637, 02401 Kysucké Nové Mesto 30231281
Obec Jakubany Jakubany 555, 06512 Jakubany 00329924
Obec Sklené Teplice Sklené Teplice 161, 96603 Sklené Teplice 00321001
Obec Malatíny Malatíny 0, 03215 Malatíny 00315605
Obec Nesluša Nesluša 978, 02341 Nesluša 00314137
Obec Ovčie Ovčie 0, 08238 Ovčie 00327581
Slovenský zväz záhradkárov Havlíčkova 34, 81702 Bratislava-Staré Mesto 00178152
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie - Krasznahorkaváralja Lipová 115, 04941 Krásnohorské Podhradie 35562447
Obec Ratková Ratková 1, 98265 Ratková 00318990
Mestská časť Bratislava - Dúbravka Žatevná 2, 84402 Bratislava-Dúbravka 00603406
Mesto Trenčianske Teplice M.R.Štefánika 4, 91451 Trenčianske Teplice 00312088
Centrum právnej pomoci Námestie slobody 12, 81005 Bratislava-Staré Mesto 30798841
Informačné centrum mladých ORAVA Trojičné námestie 191, 02744 Tvrdošín 31904858
Tento register má len informatívny charakter.