Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Národné centrum zdravotníckych informácií
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Lazaretská 26
IČO:
00165387
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.