Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
Sídlo:
Pezinok, Malacká cesta 63
IČO:
30801397
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.