Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Národný ústav detských chorôb
Sídlo:
Bratislava-Nové Mesto, Limbová 1
IČO:
00607231
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.