Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Klemensova 8
IČO:
31364501
Právna forma:
Štátny podnik
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.