Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Mesto Vrútky
Sídlo:
Vrútky, Matušovičovský rad 4
IČO:
00647209
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 5.5.0

Tento register má len informatívny charakter.