Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo:
Banská Bystrica, Národná 12
IČO:
30232295
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.