Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo:
Košice-Sever, Letná 9
IČO:
00397610
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.