Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
Sídlo:
Bratislava-Ružinov, Prievozská 32
IČO:
17331927
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.