Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Základná škola
Sídlo:
Vranov nad Topľou, Ul. Bernolákova 1061
IČO:
31305318
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.5.0

Tento register má len informatívny charakter.