Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Pražská 29
IČO:
30844363
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.