Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Piešťany, Priemyselná 10
IČO:
36252484
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 5.5.0

Tento register má len informatívny charakter.