Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
MH Invest, s.r.o.
Sídlo:
Bratislava-Ružinov, Mierová 19
IČO:
36724530
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 5.6.0

Tento register má len informatívny charakter.