AktualityPredseda NKÚ SR na sneme Združenia miest a obcí Slovenska Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil dňa 17.05.2012 na 23. sneme Združenia miest a obcí Slovenska....

18.05.2012Predseda NKÚ SR prednášal na Konferencii Rozvoj ľudských zdrojov Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil dňa 27.3.2012 na konferencii  Rozvoj ľudských zdrojov....

27.03.2012


Predseda NKÚ SR prednášal na Konferencii Rozvoj ľudských zdrojov Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil dňa 27.3.2012 na konferencii  Rozvoj ľudských zdrojov....

27.03.2012
Predseda NKÚ SR na Výbore NR SR pre financie a rozpočet Najvyšší kontrolný úrad SR otvoril dňa 20.02.2012 Kontrolu plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR, postupu Finančnej správy SR pri...

29.02.2012Predseda NKÚ SR „vyslancom" podpory projektom Peer review Generálny sekretár EUROSAI (európska organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií) Manuel Núnez Pérez, zároveň prezident Účtovného dvora...

27.02.2012Odborný seminár o spolupôsobení NKÚ SR v boji proti korupcii Najvyšší kontrolný úrad SR zorganizoval dňa 8.2.2012 odborný seminár zameraný na formovanie účasti NKÚ SR v boji proti korupcii....

13.02.2012Tlačová správa: Vyhlásenie Najvyššieho kontrolného úradu SR k interpretácií výsledkov kontroly Zimného štadióna O. Nepelu V súvislosti s interpretáciou výsledkov kontroly...

03.02.2012


S vnútornými kontrolórmi ministerstiev o Strategickom zámere NKÚ SR Stretnutie zástupcov NKÚ SR so zástupcami útvarov vnútorných kontrol jednotlivých  ministerstiev sa konalo na...

25.01.2012Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k informáciám a vyjadreniam, týkajúcich sa kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu. Najvyšší kontrolný úrad SR zverejnil dňa...

21.12.2011