Aktuality

Významné závery rokovania Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI EÚ a EDA

Publikované: 30.10.2012


_


Významné závery rokovania Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI EÚ a EDAV dňoch 18. – 19. októbra 2012 sa konalo každoročné rokovanie Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ a Európskeho dvora audítorov, na ktorom sa zúčastnil aj predseda NKÚ SR Ján Jasovský. Hlavnými témami rokovania boli výzvy pre najvyššie kontrolné inštitúcie spojené s prípravou nasledujúceho viacročného finančného rámca 2014-2020 a opatrenia prijaté v reakcii na finančnú krízu a skúsenosti NKI zo súvisiacich kontrol. V tejto súvislosti prijal Kontaktný výbor viacero rezolúcií zameraných na budúce aktivity, najmä k spolupráci najvyšších kontrolných inštitúcií s Eurostatom a národnými štatistickými inštitúciami, k účtovným štandardom vo verejnom sektore, k vykonaniu prieskumu v oblasti prognózovania výdavkov v členských krajinách EÚ s cieľom ich znižovania."RokovanieSúčasná situácia vyvolala potrebu zvolať mimoriadne rokovanie Kontaktného výboru, ktoré by sa malo konať v máji 2013. Jeho cieľom bude zhodnotiť úlohy a role NKI z hľadiska nedávneho vývoja v EÚ týkajúceho sa vytvorenia novej správy ekonomických záležitostí EÚ, predpokladov pre efektívne plnenie týchto úloh a požiadaviek na nezávislosť, efektívnosť a dôveryhodnosť NKI so zámerom pozitívne prispieť k budúcim legislatívnym procesom na úrovni EÚ.
JUDr. Annamária Víziková

riaditeľka kancelárie predsedu