Aktuality

Najvyšší kontrolný úrad SR predsedá podvýboru INTOSAI

Najvyšší kontrolný úrad SR predsedá podvýboru INTOSAI

Presun predsedníctva Podvýboru INTOSAI (Medzinárodná organizácia združujúca najvyššie kontrolné inštitúcie) pre podporu najlepšíchpostupov a zabezpečenia kvality prostredníctvom dobrovoľných Peer Review na Najvyšší kontrolný úrad SR jednohlasne schválilo 63. zasadnutie Správnej rady INTOSAI, ktoré sa konalo v dňoch 19.- 22. novembra 2012 v Číne. Návrh na presun predsedníctva predložil Správnej rade INTOSAI prof. Dr. Dieter Engels, prezident najvyššej kontrolnej inštitúcie Nemecka.

NKÚ SR od 22. novembra 2012 vedie medzinárodné zoskupenie, ktoré pôsobí v oblasti budovania kapacít a zameriava sa na podporu osvedčených postupov a zaručenia kvality prostredníctvom realizácie dobrovoľných Peer Review ako formy hodnotenia a zabezpečovania kvality. Projekty Peer Review hrajú kľúčovú úlohu pri identifikácii aktivít, pri ktorých je potrebné posilniť kapacity, resp. odbornú úroveň. Cieľom týchto projektov je napomôcť pri tvorbe rozhodnutí, ako zlepšiť vlastné činnosti, metodiku a výkonnosť. V rámci projektov Peer Review sa najvyššie kontrolné inštitúcie sami dobrovoľne podrobujú externému hodnoteniu, výkonu externej kontroly na základe medzinárodných kontrolných štandardov ISSAI. Najvyšší kontrolný úrad SR sa medzinárodnému nezávislému posúdeniu Peer Review podrobil prvý raz v rokoch 2001 a 2002 a druhýkrát na prelome rokov 2010 a 2011. Medzinárodný tím jeho hodnotiteľov počas druhého hodnotenia viedli zástupcovia najvyššej kontrolnej inštitúcie Spojeného kráľovstva.

Členmi medzinárodného zoskupenia, na čele ktorého stojí Najvyšší kontrolný úrad SR, sú najvyššie kontrolné inštitúcie Rakúska, Estónska, Francúzska, Nemecka, Poľska, USA, Bangladéša, Maroka a stálym členom je aj Európsky dvor audítorov. Pozorovateľmi sú najvyššie kontrolné inštitúcie Maďarska a Švédska, stretnutí podvýboru sa ako aktívni členovia pravidelne zúčastňujú aj zástupcovia OECD.

Aktívna spolupráca, výborné medzinárodné hodnotenie a profesionálni zahraniční partneri – aj to prispelo k tomu, že Najvyšší kontrolný úrad SR sa vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu na medzinárodnej úrovni dostal do riadiacich štruktúr Medzinárodnej organizácie združujúcej najvyššie kontrolné inštitúcie INTOSAI.


None
None

Zdielať: