Aktuality

Späť

Najvyšší kontrolný úrad SR získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

Najvyšší kontrolný úrad SR získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ako prvá organizácia na Slovensku získala v roku 2011 dvojročný európsky uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Jeho udeleniu predchádzalo vykonanie Externej spätnej väzby modelu CAF. Tím externých hodnotiteľov Úradu normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR vykonal dňa 20. septembra 2011 v NKÚ SR hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF, na základe ktorého odporučil ÚNMS SR udelenie titulu Efektívny používateľ modelu CAF.

Predseda NKÚ SR Ján Jasovský tento titul oficiálne prevzal za Najvyšší kontrolný úrad SR pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2011, ktoré sa konalo pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

NKÚ SR získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

Titul oficiálne prevzal predseda Ján Jasovský

Vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu

Mgr. Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou