Návšteva bývalého hlavného kontrolóra Spojených štátov amerických Predseda NKÚ SR Ján Jasovský prijal 27. apríla 2011 Charlesa A. Bowshera, bývalého hlavného kontrolóra Spojených štátov...

28.04.2011


Predseda NKÚ SR vystúpil na sneme Združenia miest a obcí Slovenska Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský sa prihovoril účastníkom 21. výročného snemu Združenia miest a obcí...

23.05.2011


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2010 v Národnej rade SR Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil v piatok 20. mája 2011 na rokovaní Národnej rady SR,...

20.05.2011


Aktivity NKÚ SR - zhodnotenie roka 2010 a vízie v roku 2011 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky si v roku 2010 výrazne uvedomoval nutnosť modernizácie činnosti orgánov verejnej správy a...

21.03.2011


Informácia o zasadnutí Riadiaceho výboru Národného projektu: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR Informácia o zasadnutí Riadiaceho výboru Národného projektu: Kontrolórsky informačný systém NKÚ...

19.04.2011


Kondolencia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský bol dnes, t.j. 23.3.2011 prijatý a privítaný mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom...

25.03.2011


Na NKÚ SR vystavuje Elenn Mazúrová Najvyšší kontrolný úrad SR je hostiteľom a miestom ďalšej zaujímavej výstavy obrazov. Ich autorkou je výtvarníčka Elenn Mazúrová. Jej obrazy sú plné tajomných...

02.05.2011


Spoločný systém hodnotenia kvality alebo model CAF V súvislosti s realizáciou „Národného programu kvality 2009 - 2012", schváleného vládou SR, ako aj ďalšími programovými dokumentmi, NKÚ SR...

06.09.2010


(In ascending order according to audit report signing.)

02.04.2015


Poznámka: Správy sú usporiadané vzostupne podľa dátumu ich podpísania.

02.04.2015


Contact for media Mgr. Lenka Ištvánová Communication and Public Relations Division Director SAO SR speaker Phone: +421 2 501 14 409 Mobil: +421 918 765 165 e-mail: info@nku.gov.sk e-mail:...

02.02.2012


Communication and Public Relations Division The Communication and Public Relations Division is subordinate directly to the President of the Supreme Audit Office of the Slovak Republic (SAO SR)....

02.02.2012


Contact us E-mail: info@nku.gov.sk Address: Supreme Audit Office of the Slovak Republic Priemyselná 2 824 73 Bratislava 26 Slovak Republic Telephone number: Mrs.  Miriam...

12.01.2012


Vysegrad Group 4+2 Character Vysegrad Group 4 + 2 is informal, independent and expert forum established on principles of voluntariness, equality and partnership. Vysegrad Group 4 + 2 is composed...

12.01.2012


European Implementing Guidelines for the INTOSAI Auditing Standards European Implementing Guidelines for the INTOSAI Auditing Standards (.pdf)

12.01.2012


INTOSAI Auditing Standards The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) - this collection of technical standards comprises the fundamental prerequisites for the orderly...

12.01.2012


Legislation The Office was established upon the Articles 60 to 63 of the Constitution of the Slovak Republic. The Office was founded by and acts upon the Law (Act of the National Council of the...

12.01.2012


Regional Offices Through an amendment to the Constitution of the Slovak Republic adopted in 2005 and related amendments to the Act on the Office in the first half of 2006, the scope of...

11.01.2012


Departments and Divisions The Office fulfils its duties by means of its organisational units represented by Departments, Regional Offices, Divisions, Secretariats and Desks: Office of the...

11.01.2012


Organisational chart    Organisational chart of the Supreme Audit Office of the Slovak Republic (.pdf / 173 kB)

10.01.2012