Aktuality

Predseda NKÚ SR vystúpil na sneme Združenia miest a obcí Slovenska

Predseda NKÚ SR vystúpil na sneme Združenia miest a obcí Slovenska

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský sa prihovoril účastníkom 21. výročného snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré sa konalo 18. a 19. mája 2011. Vo svojom príspevku prezentoval nielen skúsenosti z kontroly prenesenej i originálnej pôsobnosti územnej samosprávy, ale zameral sa aj na aktuálny vývoj NKÚ SR. Najvyšší kontrolný úrad SR prešiel v posledných rokoch mnohými zmenami, ktorých spoločným menovateľom bolo skvalitnenie kontrolnej činnosti, ale aj fungovania úradu ako takého.

Predseda NKÚ SR vo svojom vystúpení poukázal na existenciu viacerých systémových nedostatkov objavujúcich sa v územnej samospráve, vyjadril názor NKÚ SR na systém vnútornej kontroly na obecnej úrovni a poukázal aj na často sa objavujúcu absenciu odborných znalosti a skúseností orgánov samosprávy, ako jednej z príčin vzniku mnohých nedostatkov vyskytujúcich sa v samosprávnej oblasti. V závere svojho vystúpenia vyjadril poďakovanie doterajšiemu predsedovi ZMOS - u Michalovi Sýkorovi za rozvoj spolupráce s Najvyšším kontrolným úradom SR a odovzdal mu pamätnú medailu NKÚ SR spolu s ďakovným listom.


Mgr. Lenka Nosáľová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

Zdielať: