Aktuality

Návšteva bývalého hlavného kontrolóra Spojených štátov amerických

Návšteva bývalého hlavného kontrolóra Spojených štátov amerických

Predseda NKÚ SR Ján Jasovský prijal 27. apríla 2011 Charlesa A. Bowshera, bývalého hlavného kontrolóra Spojených štátov amerických (GAO) v rámci jeho návštevy Slovenska. Počas výkonu svojej funkcie, ktorú zastával 15 rokov, vynaložil úsilie na skvalitnenie kontrolnej činnosti a zlepšenie podmienok pre prácu kontrolórov. Pod jeho vedením bol GAO prvým úradom, ktorý upozorňoval na krízu v úsporách a pôžičkách už po roku 1980.

Predseda NKÚ SR predstavil hosťovi Najvyšší kontrolný úrad SR a informoval ho o jeho činnosti, pôsobnosti, vzťahu k Národnej rade SR a prebiehajúcich projektoch. Pán Bowsher ocenil úsilie NKÚ SR vyvíjané v oblasti vzdelávania, a aj realizáciu projektu medzinárodného nezávislého posúdenia úradu Peer Review.

Charles A. Bowsher následne vo svojej prezentácii pre zamestnancov NKÚ SR predstavil Úrad hlavného kontrolóra USA, jeho históriu, vývoj, pôsobnosť a hlavné zameranie činnosti.


Mgr. Lenka Nosáľová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

Zdielať: