Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2013 v Národnej rade SR Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský v piatok 11. júla 2014 uviedol pred poslancami NR SR...

15.07.2014


Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcii krajín V4+2 o plánovaní Každoročné stretnutie vedúcich predstaviteľov Najvyšších kontrolných inštitúcii krajín V4+2 sa uskutočnilo 4. až 5....

11.09.2014


Kontrolná činnosť v územnej samospráve s knižným pokračovaním Tri roky po vydaní publikácie „Kontrolná činnosť NKÚ SR v územnej samospráve v období rokov 2006 – 2009" vydáva Najvyšší...

27.05.2014


Predseda NKÚ SR vystúpil na 25. Sneme ZMOS Jubilejného 25. Snemu ZMOS sa zúčastnili okrem delegátov aj najvyšší predstavitelia štátu, predseda NKÚ SR vystúpil v rámci programu rokovania...

28.05.2014


Vzdelávanie NKÚ SR zamerané na medzinárodné certifikované oblasti Zvyšovanie výkonnosti, odbornosti a zodpovednosti kontrolórov – to sú hlavné zámery Najvyššieho kontrolného úradu SR...

01.07.2014


Slovenský deň v Indii V medzinárodnom vzdelávacom stredisku pre informačné systémy a audit (iCISA) v Noide v  Indii, sa konal Deň venovaný Slovenskej republike.   Stalo...

17.03.2014


XXI. kongres INTOSAI úspešne zavŕšený XXI. Kongres INCOSAI (kongres medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI), ktorý sa konal v Pekingu v dňoch 22. až...

29.10.2013


Poslanci Výboru EP diskutovali o kontrole Najvyšší kontrolný úrad SR navštívila v pondelok 15.júla 2013 delegácia poslancov Výboru pre rozpočtovú kontrolu Európskeho parlamentu vedená...

16.07.2013


Vilnius hostil výročné stretnutie Kontaktného výboru NKI EÚ a EDA Nový finančný rámec na obdobie rokov 2014-2020 a nová finančná smernica EÚ, nové správy ekonomických záležitostí EÚ a z toho...

16.10.2013


Zmluva na národný projekt Rozvoj kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR podpísaná Slávnostným podpisom zmluvy na rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR a poskytovanie služieb...

09.10.2013


O kontrolách v českom i slovenskom zdravotníctve Pracovné stretnutie medzi NKÚ SR a NKÚ ČR  o poznatkoch a skúsenostiach pri príprave a realizácií kontrol v oblasti...

28.06.2013


Seminár  k 20. výročiu NKÚ ČR o budúcnosti najvyšších kontrolných inštitúcií Odborným seminárom na tému vývoja od systému štátnej kontroly k modernému kontrolnému úradu sa...

27.06.2013


IV. konferencia EUROSAI – ARABOSAI: spoločný prístup v kontrole Hlavnou témou tohtoročného zasadania IV. spoločnej  konferencie EUROSAI-ARABOSAI boli Moderné výzvy pre budovanie kapacít...

22.04.2013


Na rokovaní s NKÚ ČR záujem o skúsenosti s kontrolou samospráv Na základe pozvania viceprezidenta NKÚ ČR Miroslava Kalu uskutočnil predseda NKÚ SR Ján Jasovský v dňoch 21.1- 22.1.2013 zahraničnú...

28.01.2013


Významné závery rokovania Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI EÚ a EDA V dňoch 18. – 19. októbra 2012 sa konalo každoročné rokovanie Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov...

30.10.2012


VII. Medzinárodná konferencia EUROSAI a OLACEFS V dňoch 17. a 18. septembra 2012 sa NKÚ SR zúčastnil VII. Medzinárodnej konferencie EUROSAI a OLACEFS. Organizácia OLACEFS...

24.10.2012


Budúcoročný návrh štátneho rozpočtu má ambíciu riešiť aktuálne krízy, chýba ale plán návratu k udržateľným financiám a výdavkové limity, upozornil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy poslancov pri...

30.11.2022


Na Slovensku chýba komplexný prístup k rozvoju športu a spôsob jeho financovania je nekoordinovaný a nepredvídateľný, uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy na konferencii...

16.11.2022


Bratislava 16. novembra - Vedenie NKÚ prijalo na úrade nového šéfa Útvar hodnoty za peniaze Martina Haluša. V rámci partnerstva považujeme ÚHP za nášho kľúčového partnera najmä vo vzťahu k...

16.11.2022


Predseda Ľubomír Andrassy privítal dnes na pôde kontrolného úradu novú podpredsedníčku Henrietu Crkoňovú, ktorú minulý týždeň zvolili do funkcie poslanci NR SR. Nová podpredsedníčka v minulosti...

14.11.2022