Aktuality

Na rokovaní s NKÚ ČR záujem o skúsenosti s kontrolou samospráv

Na rokovaní s NKÚ ČR záujem o skúsenosti s kontrolou samospráv

Na základe pozvania viceprezidenta NKÚ ČR Miroslava Kalu uskutočnil predseda NKÚ SR Ján Jasovský v dňoch 21.1- 22.1.2013 zahraničnú pracovnú cestu do Českej republiky. Na rokovaniach informoval členov Kolégia NKÚ ČR o pláne kontrolnej činnosti nášho úradu na roky 2012- 2014, ako aj o zmenách v stratégii, činnosti a projektoch, ktoré sa v poslednom období vykonali na NKÚ SR. V diskusii bol zo strany členov Kolégia najväčší záujem o skúsenosti z výkonu kontroly v oblasti samosprávy a spoločností s majetkovou účasťou štátu.

„Som presvedčený, že sa to štátu vráti. Hovoríme o kontrole minimálne tretiny majetku štátu, ktorá ide do samospráv a ktorá až do rozšírenia právomocí NKÚ SR nepodliehala žiadnej centrálnej kontrole", uviedol predseda NKÚ SR Ján Jasovskýna otázku, čo možno očakávať v prípade rozšírenia kompetencii NKÚ aj na samosprávy.

Už koncom januára rozhodne Senát Parlamentu Českej republiky o tom, či aj českí kontrolóri získajú podobné právomoci. K rozšíreniu pôsobnosti NKÚ ČR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala vláda a v Snemovni túto novelu zákona podporilo 150 poslancov rôzneho politického spektra. „Takáto výrazná podpora bola pre nás ďalším impulzom, prečo sme ešte zintenzívnili svoje prípravy na možné rozšírenie právomocí. A návšteva slovenských kolegov je toho súčasťou", doplnil viceprezident NKÚ ČR Miloslav Kala.

 Viceprezident NKÚ ČR na spoločnom rokovaní informoval o aktuálnych otázkach v oblasti výkonu kontroly v podmienkach Českej republiky Na záver rokovania v prítomnosti členov Kolégia NKÚ ČR odovzdal viceprezident NKÚ ČR predsedovi NKÚ SR Ocenenie za rozvoj vzájomnej spolupráce a prínos k zlepšovaniu systému verejnej kontroly.

O problematiku kontroly v oblasti samosprávy a spoločností s majetkovou účasťou štátu  mali veľký záujem aj české médiá, ktorým poskytol predseda NKÚ SR rozhovor.

Zdielať: