Aktuality

IV. konferencia EUROSAI – ARABOSAI

IV. konferencia EUROSAI – ARABOSAI: spoločný prístup v kontrole

Hlavnou témou tohtoročného zasadania IV. spoločnej  konferencie EUROSAI-ARABOSAI boli Moderné výzvy pre budovanie kapacít NKI. Konferencia sa konala v Baku v dňoch 16.-18.apríla 2013 za účasti vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov, generálnych tajomníkov oboch medzinárodných organizácií, ako aj najvyšších kontrolných inštitúcií predsedníckych štátov.

IV. konferencia EUROSAI – ARABOSAI: spoločný prístup v kontrole

Predseda NKÚ SR Ján Jasovský vystúpil na konferencii ako predseda jedného z podvýborov INTOSAI na tému Peer Review ako forma budovania kapacít – podpora účinnosti, zodpovednosti, efektívnosti a transparentnosti verejnej správy prostredníctvom posilnenia NKI.,

IV. konferencia EUROSAI – ARABOSAI: spoločný prístup v kontrole

IV. konferencia EUROSAI – ARABOSAI: spoločný prístup v kontrole

Vyhlásenie IV. konferencie EUROSAI-ARABOSAI v Baku 18.4.2013 (PDF / 334kB)

Zdielať: