Tlačové správy 2021

NKÚ upozornil, že výber programov RTVS nezabezpečuje dostatočnú súťaž

Výbor NRSR pre kultúru a médiá vo štvrtok 3. novembra 2021 prerokoval Správu o výsledku kontroly NKÚ v RTVS za účasti predsedu NKÚ SR Karola Mitríka.

RTVS pri výbere programov nevytvorila dostatočné súťažné prostredie, ktoré by zamedzilo možným subjektívnym rozhodnutiam pri selekcii nových formátov do vysielania. Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v správe o zisteniach z vykonanej kontroly Zmluvné vzťahy v RTVS, zameranej na obdobie rokov 2018 - 2020 a vybranú vzorku deviatich kontraktov. Na utorňajšom mimoriadnom rokovaní Rady RTVS sumár zistení predstavil  predseda NKÚ Karol Mitrík. 

infografika RTVS - súťažné prostredie

V rámci zistení kontrolórov K. Mitrík poukázal na to, že pri výbere programov RTVS nepredložila dokumenty, ktoré mali potvrdzovať hodnotiaci a schvaľovací proces výberu, poukázal tiež na to, že programový riaditeľ v kontrolovanom období bol zároveň predsedom dramaturgickej i programovej rady, čo vytvára priestor pre možné subjektívne rozhodovanie o výbere nových programov. "NKÚ dospel k záveru, že neboli dodržané postupy, ktoré mali zabezpečiť interné súťažné prostredie, ktorých zmluvné vzťahy sa preverovali. Ak organizácia nedokáže preukázať postup, ako došlo k výberu programov, nemožno vylúčiť subjektívne rozhodovanie, ktoré nie vždy muselo znamenať najhospodárnejšie, najefektívnejšie využitie verejných zdrojov," povedal Mitrík. Zdôraznil, že kontrolóri verifikujú procesnú stránku výberu, nehodnotia kvalitu jednotlivých kontrolovaných diel. NKÚ v kontexte svojich zistení upozorňuje RTVS na potrebu revidovania vnútorných smerníc.

infografika RTVS - systém financovania

Členovia dozornej komisie Rady RTVS v súvislosti so zistenými nedostatkami v interných právnych predpisoch konštatovali, že Rada prijala od vedenia RTVS návrh krokov pri novelizácii smerníc, samotnú implementáciu bude sledovať.

NKÚ v materiáli upozorňuje tiež na nedostatočné financovanie RTVS zo strany štátu, konštatuje tiež to, že kompenzácie výpadku príjmov z koncesionárskych poplatkov plynúce z legislatívnych zásahov nie sú dostatočné. Manažment RTVS ocenil, že zistenia potvrdili nekompatibilnosť medzi výškou prostriedkov a rozsahom úloh, ktoré má RTVS z týchto zdrojov zabezpečiť.

Spracované z TASR, 2.11.2021

 

náhľad správy

 

Správa o výsledkoch kontroly Zmlvuné vzťahy v RTVS na stiahnutie tu (pdf, 32 kB)

Zdielať: