Aktuality

Nemocnice krívajú v hospodárení aj pri transparentnosti nákupu techniky

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ukončil druhú etapu komplexnej prierezovej kontroly slovenského zdravotníctva. Úrad sa v 13 vybraných zdravotníckych zariadeniach (3 príspevkové organizácie zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR, 5 samosprávnych nemocníc a 5 transformovaných zdravotníckych zariadení, zakladateľom ktorých je MZ SR), zameral na ich hospodárenie, stav a vývoj pohľadávok a záväzkov, investovanie do stavieb a zdravotníckej techniky. Kontrolná akcia bola do plánu kontrolnej činnosti úradu zaradená po vyhodnotení rizík v oblasti zdravotníctva, súvisiacich so stratovým hospodárením zdravotníckych zariadení, nehospodárnosťou pri zabezpečovaní tovarov a služieb, ako aj plnením povinností pri správe majetku štátu. Kontrolované obdobie predstavujú roky 2011 až 2015.

Viac sa dočítate v tlačovej správe.

Vzhľadom na to, že kontrolná akcia nie je definitívne ukončená, zverejňujeme čiastkovú správu ku kontrole "Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení" na tomto mieste.

 

Zdielať: