Aktuality

Predseda NKÚ SR na sneme Únie miest Slovenska

Na pozvanie prezidenta Únie miest Slovenska sa predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský zúčastnil a aj vystúpil dňa 29. júna 2012 na jej XXII sneme. Hovoril o rozvoji Najvyššieho...

Stretnutie dvoch generácií

Vernisážou otvorená výstava akad. mal. Ľubice Prudilovej-Dohnányovej a Mgr. art. Martina Bendželu v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR dňa 28.06.2012 prezentuje tvorbu dvoch generačne...

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2011

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predniesol včera, 26.06.2012 v pléne Národnej rady SR Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu...

Najvyšší kontrolný úrad SR prezentoval nové smery v kontrole

Workshop s rovnomenným názvom zorganizoval Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vo svojich priestoroch 26.6.2012 pre kontrolórov z Úradu vlády SR, ministerstiev i vyšších územných celkov...

Na NKÚ SR sa bude konať workshop Nové smery v kontrole

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky pripravil Strategický zámer kontrolnej činnosti na roky 2012 – 2014, ktorý odzrkadľuje aj závery a odporúčania medzinárodných organizácií...

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2011 v Národnej rade SR

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predstúpil v piatok 22. júna 2012 pred poslancov Národnej rady SR. Vo svojom vystúpení uviedol a prezentoval Správu o výsledkoch kontrolnej...

Výbor NR SR rokoval o témach týkajúcich sa NKÚ SR

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský sa zúčastnil 13.6.2012 zasadnutia Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet. V programe jeho rokovania boli totiž témy, týkajúce sa NKÚ...

Predseda NKÚ SR na sneme Združenia miest a obcí Slovenska

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil dňa 17.05.2012
na 23. sneme Združenia miest a obcí Slovenska. Vo svojom príspevku hovoril o poznatkoch úradu z kontroly v...

Predseda NKÚ SR prednášal na Konferencii Rozvoj ľudských zdrojov

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil dňa 27.3.2012 na konferencii Rozvoj ľudských zdrojov. Hovoril o raste vedomostnej úrovne zamestnancov NKÚ SR s použitím...

Pracovné stretnutie so zástupcami OECD

Zástupcovia Najvyššieho kontrolného úradu SR sa na základe žiadosti zástupcov OECD stretli 21.02.2012 na Najvyššom kontrolnom úrade SR. OECD začína prípravu vypracovania Ekonomického prehľadu...