Aktuality

NKÚ SR vykonal prieskum spokojnosti zainteresovaných strán

NKÚ SR nastúpil cestu modernizácie a neustáleho skvalitňovania a zefektívňovania kontrolnej činnosti. V súvislosti s týmito cieľmi je jeho snahou otvárať sa prostrediu, v ktorom pôsobí a vziať do...

Medzinárodné nezávislé posúdenie Najvyššieho kontrolného úradu SR

Predstavitelia NKÚ SR sa v roku 2010 rozhodli pre vykonanie nezávislého externého medzinárodného posúdenia vybraných oblastí činnosti NKÚ SR (peer review), s cieľom posúdiť kvalitu a efektívnosť...

Predseda NKÚ SR vystúpil na sneme Združenia miest a obcí Slovenska

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský sa prihovoril účastníkom 21. výročného snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré sa konalo 18. a 19. mája 2011. Vo svojom príspevku...

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2010 v Národnej rade SR

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil v piatok 20. mája 2011 na rokovaní Národnej rady SR, aby uviedol Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2010. Najvyšší...

Na NKÚ SR vystavuje Elenn Mazúrová

Najvyšší kontrolný úrad SR je hostiteľom a miestom ďalšej zaujímavej výstavy obrazov. Ich autorkou je výtvarníčka Elenn Mazúrová. Jej obrazy sú plné tajomných stretnutí a nezvyčajných vzťahov a...

Návšteva bývalého hlavného kontrolóra Spojených štátov amerických

Predseda NKÚ SR Ján Jasovský prijal 27. apríla 2011 Charlesa A. Bowshera, bývalého hlavného kontrolóra Spojených štátov amerických (GAO) v rámci jeho návštevy Slovenska. Počas výkonu svojej...

Oznam - Spravodajca

Odbor komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR spracoval a v elektronickej podobe vydal nové číslo „Spravodajcu NKÚ SR 1/2011“, ktorý obsahuje na 116 stranách 18 Správ NKÚ SR o výsledkoch kontrol v...

Informácia o zasadnutí Riadiaceho výboru Národného projektu Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

V zmysle programových dokumentov Národného projektu: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR (projekt), ktorý je riadený podľa Výnosu Ministerstva financií...

Kondolencia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský bol dnes, t.j. 23.3.2011 prijatý a privítaný mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Japonska v SR, ktorému osobne kondoloval. Zápisom do...