Aktuality

Tvorba slovenských výtvarných umelcov v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR

Od 15. decembra 2014 vystavuje svoju tvorbu akademický maliar Peter Uchnár, ktorý vyštudoval na VŠVU v Bratislave, ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Dušana...

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015

Dňa 04.12.2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a zobrala na vedomie Stanovisko Najvyššieho...

Prezentácia zástupcu Najvyššej kontrolnej inštitúcie Nórska o boji proti korupcii v oblasti životného prostredia na pôde NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky navštívil pán Kjell Kristian Dorum z Najvyššej kontrolnej inštitúcie Nórska a vystúpil s prednáškou na tému „Riešenie problémov podvodov a korupcie pri...

Výročná správa EDA o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2013 prezentovaná na NKÚ SR

Člen Európskeho dvora audítorov (EDA) za Slovenskú republiku doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. prezentoval dňa 28.11.2014 na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR Výročnú správu Európskeho dvora...

Najvyšší kontrolný úrad SR obhájil titul Efektívny používateľ modelu CAF

redseda Najvyššieho kontrolného úradu SR, Ján Jasovský prevzal z rúk prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku titul Efektívny používateľ modelu CAF za účasti členov vlády SR a odbornej...

Podpredseda NKÚ SR sa zúčastnil pracovnej porady na Generálnej prokuratúre

Na pozvanie generálneho prokurátora prezentoval podpredseda NKÚ SR účastníkom pracovného stretnutia prácu inštitúcie a jej kompetencie, našu činnosť a spôsob výkonu kontrol a tiež predstavil...

Rokovanie pracovnej skupiny EUROSAI GT 3 v Bratislave

Členovia GT 3 vysoko ohodnotili organizáciu stretnutia Najvyšším kontrolným úradom SR. Budúce stretnutie GT 3 bude v roku 2015 organizovať Najvyššia kontrolná inštitúcia Portugalska.

Podpredseda NKÚ SR sa zúčastnil na seminári pri príležitosti 300. výročia založenia Spolkového účtovného dvora Nemecka

Vo svojich vystúpeniach spolkový prezident Joachim Gauck, prezident Európskeho účtovného dvora Vítor Manuel da Silva Caldeira, generálny tajomník INTOSAI Dr. Josef Moser a prezident Spolkového...

Návšteva prezidenta NKÚ ČR Miloslava Kalu a viceprezidentky NKÚ ČR Zdeňky Horníkovej na NKÚ SR

Záver rokovania bol venovaný témam spoločného záujmu, ktorým je benchmarking v oblasti systému merania výkonnosti metódou PMF (Performance Measurement Framework) a možnosť ďalšej spolupráce formou...

Podpredseda NKÚ SR vystúpil na zasadnutí Správnej rady INTOSAI

Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Igor Šulaj predniesol správu o činnosti Podvýboru INTOSAI pre peer review, ktorému Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky...