Aktuality

Vilnius hosťoval výročné stretnutie Kontaktného výboru NKI EÚ a EDA

Na programe dvojdňového rokovania bol seminár za účasti európskeho komisára pre dane a colnú úniu, kontrolu a boj proti podvodom Algirdasa Šemetu. Vo svojej prezentácii zdôraznil význam...

Zmluva na národný projekt Rozvoj kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR podpísaná

Slávnostným podpisom zmluvy na rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR a poskytovanie služieb podpory jeho prevádzky medzi predsedom NKÚ SR Jánom Jasovským a predsedom predstavenstva...

Úspešné rokovanie aj o verejných financiách v štátoch V4, Rakúsku a Slovinsku

Spoločné závery sa budú prezentovať na stretnutí vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie, ktoré sa uskutoční v októbri v Litve. Zúčastnené delegácie v rámci...

Poslanci Výboru EP diskutovali o kontrole

Rokovanie v NKÚ SR sa uskutočnilo v rámci návštevy Slovenskej republiky, ktorej predmetom je zistenie stavu vo vyraďovaní a nakladaní s finančnými prostriedkami EÚ a ďalších donorov Medzinárodného...

Pokračujú projektové aktivity s expertmi SFAO

Workshop mal formu praktického výcviku („on the job traning“) a učenia sa zo skúseností („learning by doing“) expertov SFAO, pánov Massima Magniniho a Wernera Tschoppa pri koučovaní prípravy...

O kontrolách v českom i slovenskom zdravotníctve

Slovenskí kontrolóri hovorili o výsledkoch kontroly nakladania s majetkom štátu a využívania zdravotníckej techniky vo vybraných zdravotníckych zariadeniach. Českými zástupcami bola táto kontrola...

Seminár k 20. výročiu NKÚ ČR o budúcnosti najvyšších kontrolných inštitúcií

Činnosť NKÚ ČR vo svojom príhovore podporil aj prezident ČR Miloš Zeman, keď deklaroval úradu svoju podporu, najmä návrhom na rozšírenie jeho právomocí. "Obávám se, že takovou degenerativní...

Spoločné rokovanie s poslancami NR SR v úrade

Spoločné rokovanie členov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a vedenia NKÚ SR sa konalo v priestoroch úradu 18. júna 2013 a to v rámci 36. schôdze tohto výboru. Okrem príhovoru predsedu NKÚ...

Rokovanie Podvýboru INTOSAI 13. a 14. júna

Na stretnutí v Bratislave sa zúčastnia predstavitelia NKI Maroka v pozícii predsedu Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít, ako aj zástupcov z NKI Bangladéša v pozícii podpredsedu podvýboru,...

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2012 v Národnej rade SR

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský v utorok 28. mája 2013 uviedol pred poslancami NR SR Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej...