Aktuality

Predseda kontrolórov štvrtý rok informuje o zisteniach úradu aj hlavu štátu

Bratislava  13. septembra 2019 – Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dostala po prvýkrát súhrnnú informáciu o činnosti, zásadných zisteniach Najvyššieho kontrolného úrad...

Národná autorita pre oblasť kontroly musí byť otvorenou a komunikujúcou inštitúciou

Bratislava  5. septembra 2019 – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) začína s prípravou plánu kontrolnej činnosti rok vopred. Už od začiatku roku 2019 prebiehajú v rámci národnej...

Slovensko je dlhodobo na európskom chvoste pri podpore výskumu a vývoja

Bratislava  23. august 2019 – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) opätovne upozorňuje, že oblasť výskumu a vývoja v SR je z hľadiska objemu finančných prostriedkov...

Otvorenosť, cesta k dôveryhodnosti nezávislej autority

NKÚ reaguje na rastúci počet podnetov a rozširuje komunikáciu na sociálnych sieťach Bratislava 16. august 2019 – Dôvera ľudí v NKÚ SR naďalej stúpa a počet podnetov od občanov,...

Hrozí, že Slovensko nesplní európske záväzky v oblasti zmeny klímy a energetiky

Bratislava  6. augusta 2019 -  Európske spoločenstvo si spoločne s členskými štátmi stanovilo záväzky, ktoré majú prispieť k zníženiu skleníkových plynov, zvýšeniu podielu...

K. Mitrík: Zriadenie kontrolného výboru by prispelo k lepšiemu riadeniu štátu

Bratislava, 02. august 2019 – Prezident českého NKÚ Miloslav Kala povedal, že ich parlamentný výbor kontroluje, či vláda plní to, čomu sa zaviazala   Zriadenie parlamentného...

Hlava štátu stále nemá dôstojné priestory, vláda musí komunikovať s prezidentkou

Bratislava  23. júla 2019 –   Pred uvedením novej hlavy štátu do prezidentského úradu sa kontrolóri NKÚ SR pozreli, ako sa hospodárilo v prezidentskom paláci za uplynulé...

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Lúka a obecnej spoločnosti Šáchor

Bratislava, 16. júl 2019 – Najvyšší kontrolný úrad SR v tomto roku preveruje fungovanie vodárenských spoločností a zabezpečenie práva občanov na pitnú vodu. Aj v tejto súvislosti...

Kontroly 21. storočia už nie sú o „má dať – dal“ - rozhovor s K.Mitríkom

KONTROLY 21. STOROČIA UŽ NIE SÚ O „MÁ DAŤ – DAL“ –  vysvetľuje predseda K. Mítrík v aktuálnom vydaní odborného časopisu „Verejné obstarávania v kocke“ - ...

Slovenskej vede a výskumu chýba systémové riadenie a jej podpora je pod európskym priemerom

Bratislava 28. júna 2019 – Slovensko dáva na výskum a vývoj štvornásobne menej v prepočte na obyvateľa ako zvyšok členských štátov Európskej únie. Analytický útvar Najvyššieho kontrolného...