Aktuality


Bratislava 24. mája 2024 – Strategické investičné plánovanie, týkajúce sa rozvoja slovenských ozbrojených síl, je v ostatných rokoch chaotické a táto kľúčová bezpečnostná agenda je značne...

24.05.2024


Bratislava 22. mája 2024 - Ako hospodárila kancelária hlavy štátu za úradovania prezidentky Čaputovej? S čím musí tento úrad zápasiť a čo sa mu podarilo zlepšiť? A ako to vyzerá s chátrajúcou...

22.05.2024


Bratislava 17. mája 2024 – Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR sa po piatich rokoch vrátili do prezidentského paláca, aby na záver mandátu prezidentky Zuzany Čaputovej skontrolovali,...

17.05.2024


Bratislava 16. mája 2024 – Členovia Európskeho dvora audítorov a taktiež viacerí predsedovia kontrolných inštitúcií z celého sveta vyjadrili úprimnú spoluúčasť so slovenským národom po...

16.05.2024


Bratislava 10. mája 2024 – Fungovanie jednotlivých inštitúcií, zapojených do krízového riadenia počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19, je potrebné komplexne vyhodnotiť, a to aj na úrovni...

10.05.2024


Bratislava 3. mája 2024 – Údaje ministerstva školstva a Štátnej školskej inšpekcie o množstve vyučovacích hodín odučených na základných školách neodborne sa rozchádzajú. Odborne odučených hodín je...

03.05.2024


Bratislava 26. apríla 2024 – V tridsiatom roku svojho pôsobenia Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR ukončil 35 kontrolných akcií v 135 subjektoch, ktorým adresoval 227 odporúčaní na zlepšenie stavu a...

26.04.2024


Bratislava 25. apríla 2024 - V akom stave je dnes naše zdravotníctvo? Čo mu chýba a ako si svoju úlohu v tomto segmente plní štát? Na kľúčové otázky odpovedal predseda NKÚ Ľubomír Andrassy v...

25.04.2024


Bratislava 18. apríla 2024 – Parlamentný finančný výbor dnes po prvý raz zasadol na pôde Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Predseda úradu Ľubomír Andrassy na ňom poslancom Národnej rady SR...

18.04.2024


Bratislava 17. apríla 2024 – Kontrolóri najvyššieho kontrolného úradu Severného Macedónska sa v týchto dňoch na našom úrade inšpirujú pri nastavovaní metodík vlastnej kontrolórskej činnosti....

17.04.2024


Bratislava 17. apríla 2024 - Vláda v stredu prerokovala a vzala na vedomie materiál NKÚ o zisteniach kontrolórov v zdravotníctve. Do zdravotníctva ide na Slovensku druhý najväčší objem verejných...

17.04.2024


Bratislava 16. apríla 2024 – V sídle Najvyššieho kontrolného úradu SR v utorok prebiehal workshop k výsledkom kontroly sociálnych podnikov za účasti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny...

16.04.2024


Bratislava 16. apríla 2024 – Ku koncu minulého roka zamestnávali sociálne podniky viac ako 6 700 zamestnancov. Na aký typ služieb sa slovenské sociálne podniky zameriavajú? Koľko peňazí sa na...

16.04.2024


Bratislava 15. apríla 2024 – Aká je úloha analytiky v podmienkach kontrolnej inštitúcie? Do výberu strategických oblastí, na ktoré sa zameriava kontrolná činnosť Najvyššieho kontrolného úradu SR,...

15.04.2024


Bratislava 12. apríla 2024 – Sociálne podniky, ktoré majú byť aktívnym nástrojom na vtiahnutie znevýhodnených skupín ľudí, dlhodobo nezamestnaných do pracovného prostredia, Slovensko nevie využívať...

12.04.2024


Bratislava 5. apríla 2024 – Slovensko musí zmeniť legislatívu upravujúcu postupy v energetike počas krízových období. Je nevyhnutné nastaviť pravidlá adresnej kompenzácie cien elektriny a plynu...

05.04.2024


Bratislava / New York, 26. marca 2024 – Svetová kontrolórska komunita vyvíja unikátny nástroj na audit opatrení využívaných na adaptáciu a zmiernenie klimatických zmien Climate Scanner. Na vývoji...

26.03.2024


Bratislava 22. marca 2024 – Kontrola novovzniknutého Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) SR upozorňuje na viaceré nedostatky. Či už pri viactisícových odmenách pre niektorých...

22.03.2024


Bratislava 15. marca 2024 – V posledných rokoch Slovensko čelilo najväčším krízam vo svojej novodobej histórii. Pandémia COVID-19, energetická kríza, vojna v susednej krajine a s tým spojená...

15.03.2024


O tom, ako hospodária samosprávne kraje s nemocnicami, rozprávala podpredsedníčka Najvyššieho kontrolného úradu SR Henrieta Crkoňová v diskusnej relácii Rádia Slovensko K veci.

12.03.2024