Aktuality

Späť

Ako bude prebiehať európsky kongres kontrolórov sa diskutovalo online

Mimoriadne opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa premietli aj do života najvyšších kontrolných úradov Európy. O možnostiach a pravidlách on-line zasadnutia európskeho združenia kontrolórov dnes (8.2.2021) diskutoval prostredníctvom telemostu predseda Karol Mitrík s jeho českým kolegom Miloslavom Kalom.

Obaja predsedovia národných kontrolných úradov sa zhodli, že sme odsúdení na aktívne využívanie digitálneho priestoru, ale ten nedokáže nahradiť množstvo pozitívnych prvkov, ktoré prináša so sebou len osobný kontakt a priama komunikácia.

Šéf českých kontrolórov v týchto dňoch informuje svojich zahraničných partnerov o možnostiach organizácie historicky prvého, on-line kongresu EUROSAI. Praha sa v polovičke apríla stane symbolicky virtuálnym hlavným mestom európskych kontrolórov.