Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-018/2024/1070
Názov:
Nelegálne skládky odpadov (Predbežná štúdia)
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovanie predbežnej štúdie, ktorá zmapuje oblasť nelegálnych skládok a bude podkladom pre vykonanie výkonnostnej kontroly v roku 2024.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Späť