Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-012/2024/1100
Názov:
Predbežná štúdia - Analýza systému vnútornej kontroly zabezpečovanej HK "HK II.".
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovanie predbežnej štúdie na tému "Analýza systému vnútornej kontroly zabezpečovanej HK "HK II.".
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Späť