Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-050/2016/1027
Názov:
Hodnotenie kvality kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na odstránenie systémových porúch bytových domov KA - 072/2015/1060
Účel kontrolnej akcie:
Účelom hodnotenia kvality je zistiť, či kontrolná akcia splnila stanovený cieľ a bola vykonaná v pož
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť