Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-049/2016/1130
Názov:
Kontrola efektívnosti a účinnosti investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie - vypracovanie predbežnej štúdie.
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovať predbežnú štúdiu ku kontrole efektívnosti a účinnosti investícií z Operačného programu Ži
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť