Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-048/2016/1110
Názov:
Kontrola ochrany medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karpaty“
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovať predbežnú štúdiu ku kontrole ochrany medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karp
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť