Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-045/2016/1060
Názov:
Hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ na základe informácií doručených Európskym dvoro
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Späť